Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải

Cuối trang

Câu 44: Cho hai vectơ và khác vecto không và thảo mãn vuông góc với vecto và vuông góc với . Tính góc tạo bởi hai vecto và
A. B. C. D.
Câu 45: Tập hợp các gia trị của m để hàm số có hai điểm cực trị trái dấu là
A. B. C. D.
Câu 46: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ hộp ít nhất (diện tích toàn phần của lon nhỏ nhất). Bán kính đáy của vỏ lon là bao nhiêu khi muốn thể tích của lon là 314 .
A. B. cm
C. cm D. cm
Câu 47: Tập hợp các giá trị m để hàm số có tiệm cận đứng là:
A. B. C. D.
Câu 48: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất năm. Biết rằng nếu không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập làm vốn ban đầu để tính lãi cho năm tiếp theo. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu năm, người đó được lĩnh số tiền không ít hơn 80 triệu đồng (cả vốn ban đầu lẫn lãi), biết rằng trong suốt thời gian gửi tiền người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổi?
A. 4 năm B.7 năm C. 5 năm D. 6 năm
Câu 49: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn để hệ phương trình có nghiệm?
A. 2016 B. 2018 C. 2019 D. 2017
Câu 50: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình
có 2 nghiệm thực phân biệt.
A. B. hoặc C. hoặc D.

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 21 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >