Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết

Cuối trang

Theo đề bài
Do a nguyên nên .
TH2: Nếu thì
Theo đề bài
Do a nguyên nên .
TH3: Nếu thì (Luôn thỏa mãn)
Do a nguyên nên
Vậy có 15 giá trị của a thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Câu 45 : Chọn đáp án A.
Giả sử . Ta có phương trình tiếp tuyến tại A của đồ thị là
Xét phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và là

Do đó
Lại có

Khi đó
Vậy phương trình đường thẳng đi qua 3 điểm là
Câu 46: Chọn đáp án A.
ĐK .
Xét phương trình
Đồ thị hàm số có 4 đường tiệm cận đứng .
Câu 47: Chọn đáp án A.
Dựng hình chữ nhật ABNC.

Ta có

. Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .
Khi đó
Lại có
Mặt khác hoặc
Trường hợp 1: đều
Trường hợp 2:

Câu 48: Chọn đáp án C.
Giả sử tập con bất kì phân biệt.
.
Đây là bài toán chia kẹo Euler nên số bộ là

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV DVH Moon Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >