Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6

Cuối trang

Câu 1. Tập xác định của hàm số là:
A. B.
C. D.
Câu 2. Nghiệm của phương trình là
A. B.
C. D.
Câu 3. Cho cấp số cộng có số hạng tổng quát là . Tìm công sai d của cấp số cộng.
A. B. C. D.
Câu 4. Dãy số nào sau đây có giới hạn bằng 0?
A. B. C. D.
Câu 5. Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng. Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
A. 6 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 6. Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng , trong đó . Chọn mệnh đề sai.
A. Nếu thì B. Nếu thì
C. Nếu thì D. Nếu thì
Câu 7. Cho hàm số . Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng và nghịch biến trên khoảng
B. Hàm số đồng biến trên khoảng
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng và đồng biến trên khoảng
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
Câu 8. Cho hàm số có đạo hàm trên đoạn . Ta xét các khẳng định sau:
(1) Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm thì là giá trị lớn nhất của trên đoạn .
(2) Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm thì là giá trị nhỏ nhất của trên đoạn
(3) Nếu hàm số đạt cực đại tại điểm và đạt cực tiểu tại điểm ( ) thì ta luôn có .
Số khẳng định đúng là?
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 9. Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 10. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn là:
A. B. C. D.
Câu 11. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng có phương trình?
A. B. C. D.
Câu 12. Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 6 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >