Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải

Cuối trang

Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Câu hỏi trong đề tập trung vào chương trình lớp 11-12
Chỉ có 1 vài câu trong lớp 10 số lượng không nhiều
Mức đô phân loại tốt khi số lượng từng phần từ nhân biết thông hiểu đến vận dụng vận dụng cao phù hợp.
Đề thi này đánh giá được năng lực học sinh.
Tuy nhiên dạng câu hỏi không mới .

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Chọn đáp án B.
Điều kiện xác định: .
Vậy tập xác định là .
Câu 2: Chọn đáp án D.
Phương trình
Câu 3: Chọn đáp án A.
Ta có
Suy ra là công sai của cấp số cộng.
Câu 4: Chọn đáp án A.
(Vì ).
Câu 5: Chọn đáp án B.
Vì 4 điểm không đồng phẳng tạo thành một tứ diện mà tứ diện có 4 mặt.
Câu 6: Chọn đáp án A.
Nếu và thì .
Câu 7: Chọn đáp án D.
Ta có
Bảng biến thiên

1

+ 0
0 +

2

Dựa vào bảng biến thiên ta chọn đáp án D.
Câu 8: Chọn đáp án C.
Câu 9: Chọn đáp án C.
Ta có . Hàm số đã cho có đạo hàm không đổi dấu trên nên nó không có cực trị.
Câu 10: Chọn đáp án B.
Ta có: mà .
Câu 11: Chọn đáp án D.
Ta có đường thẳng là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Câu 12: Chọn đáp án A.
Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là loại đáp án C.
Đồ thị hàm số đi qua điểm loại đáp án B và D.
Câu 13: Chọn đáp án A.
Khối đa diện đều có 12 mặt là khối đa diện đều loại thì có số cạnh là 30.

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >