Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết
5/5 1 vote

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.
 

 

Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết

Cuối trang

(**)
Từ (*) và (**) ta suy ra:
Câu 28: Chọn C.
Điều kiện để phương trình (1) có nghĩa (*)
Khi đó, phương trình (1) so sánh với điều kiện (*)

Vậy, tổng các nghiệm trong đoạn của phương trình (1) là:
Câu 29: Chọn C.
Số phần tử của không gian mẫu là:
Gọi A là biến cố: “Lấy được 3 quả cầu có đúng hai màu”.
– Trường hợp 1: Lấy 1 quả màu vàng và 2 quả màu đỏ có: cách
– Trường hợp 2: Lấy 1 quả màu vàng và 2 quả màu xanh có: cách
– Trường hợp 3: Lấy 1 quả màu đỏ và 2 quả màu xanh có: cách
– Trường hợp 4: Lấy 1 quả màu xanh và 2 quả màu đỏ có: cách
Số kết quả thuận lợi của biến cố A là: cách
Xác suất cần tìm là:
Cách 2: Lấy 3 quả bất kì trừ đi trường hợp 3 quả khác màu (1 Đ, 1X, 1 V), và 3 quả chung 1 màu ( cùng đỏ hoặc cùng xanh). ĐS: (220-81)/220. Chọn C.
Câu 30: Chọn A.
Gọi là số tiền người đó gửi vào ngân hàng vào ngày 01/01 hàng năm, là tổng số tiền cả vốn lẫn lãi người đó có được ở cuối năm thứ n , với , r là lãi suất ngân hàng mỗi năm.
Ta có:
Đầu năm thứ 2 , người đó có tổng số tiền là:

Do đó:
Tổng quát: Ta có:
Áp dụng vào bài toán, ta có: đồng
Câu 31: Chọn D.

Gọi
Do S.ABCD chóp đều nên đáy ABCD là hình vuông và
Ta có:
Xét vuông tại D có:
Xét vuông tại O có:
Do tứ diện S.OCD có 3 cạnh OS, OC, OD đôi một vuông góc

Vậy khoảng cách từ A đến bằng
Câu 32: Chọn C.

Câu 33: Chọn B.

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 GV Đặng Việt Hùng Moon Số 1 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

 
Bài học tiếp theo >