Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5

Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5

Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5

Trích trong tài liệu

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Lớp 12
(32%) Chương 1: Hàm Số C3 C2 C24 C35 C38
C44 C36
C47
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C30
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng C26
Chương 4: Số Phức

Chương 1: Khối Đa Diện
C25 C31 C49 C50
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Lớp 11
(48%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C6 C19 C28
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C23 C12 C29 C42 C43
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C9 C18 C34
Chương 4: Giới Hạn C8 C14 C21 C32 C33
Chương 5: Đạo Hàm C5
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song C4;C11 C20
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian C16 C17
C37 C45
Lớp 10
(20%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp C7
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai C41
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình. C40
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C13 C27
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác C1 C22
Hình học
Chương 1: Vectơ C15
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C10 C36 C39 C48
Tổng số câu 12 22 16 0
Điểm 2.4 4.4 3.2 0

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Giáo Viên Thủ Khoa Số 5 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >