Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.
 

 

Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Câu 30: Tìm số nghiệm củ phương trình
A.8. B. 2. C. 4. D. 12.
Câu 31: Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông, hai người đàn bà và một đứa bé ngồi và 6 cái ghế xếp thành hàng ngang. Xác suất sao cho đứa bé ngồi giữu và cạnh hai người đàn bà này là:
A. B. C. D.
Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O. Gọi H và K lần lượt là trung điểm của SB, SD. Tỷ số thể tích bằng:
A. B. C. D.
Câu 33: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình chữ nhất AB = a, góc giữa SC và đáy bằng . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A. B. C. D.
Câu 34: Giá trị của m để đồ thị hàm có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng là:
A.m = 2. B. C. m = -2. D. m = -1.
Câu 35: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. M, N, P lần lượt là trung điểm của SB, BC, SD. Tính khoảng cách giữa AP và MN.
A. B. C. D.
Câu 36: Đợt xuất khẩu gạo của tỉnh A thường kéo dài trong 2 tháng (60 ngày). Người ta nhận thấy số lượng xuất khẩu gạo tính theo ngày thứ t được xác định bởi công thức (tấn) với Hỏi trong 60 ngày đó thì ngày thứ mấy có số lượng xuất khẩu gạo cao nhất.
A. 60. B. 45. C. 30. D. 25.
Câu 37: Cho lăng trụ đứng có đáy lag tam giác đều cạnh , Thể tích khối lăng trụ đã cho là:
A. B. C. D.
Câu 38: Tìm tham số m để phương trình vô nghiệm.
A. B. C. D.
Câu 39: Cho x, y là hai số không âm thỏa mãn x + y = 2. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức
A. B. C. D.
Câu 40: Số giá trị m nguyên và để hàm số đồng biến trên là:
A.4035. B. 4037. C. 4036. D. 4034.
Câu 41: Cho hàm số xác định trên và có đồ thị hàm số như hình vẽ:

Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số vuông góc với đường thẳng là
A.4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 42: Trong hộp có 5 quả cầu đỏ và 7 quá cầu xanh kích thước giống nhau. Lấy ngẫu nhiên 5 quả từ hộp, Hỏi có bao nhiêu khả năng lấy được số quả cầu đỏ nhiều hơn số quả cầu xanh.
A.245. B. 3480. C. 246. D. 3360.
Câu 43: Cho hình hộp chữ nhật . Gọi I là trung điểm AB. Mặt phẳng cắt hình hộp theo thiết diện là hình gì?
A.Hình bình hành. B. Hình thang. C. Hình chữ nhật. D. Tam giác.
Câu 44: Cho hàm số Tìm tất cả các giá trị của tham số để hàm số có 5 cực trị:
A. B. C. D.
Câu 45: Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng khi:
A. B. và C. D. và
Câu 46: Cho hàm số có đạo hàm là Hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 47: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị (C) của hàm số cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt A và B sao cho tam giác OAB vuông tại O.
A. m = -3. B. m = 6. C. m = 5. D. m = -1.
Câu 48: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
A. B. C. D.
Câu 49: Giá trị lớn nhất của m để hàm số đồng biến trên là?
A.m = -4. B. m = 6. C. m = -2. D. m = 2.
Câu 50: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn và điểm M(2;1). Dây cung (C) đi qua M có độ dài ngắn nhất là:
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

 
Bài học tiếp theo >