Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Ba vectơ đồng phẳng khi và chỉ khi .
Câu 48. Chọn A.

Ta có
Trong mặt phẳng , kẻ thì
Tam giác ACD vuông tại D có .
Tam giác vuông tại có .
Câu 49. Chọn C.
Do tam giác ABC đều tâm O suy ra tại M là trung điểm của BC.
Ta có: .
Từ giả thiết hình chóp đều suy ra
Dựng .

Có (do ).
Từ đó có .
Trong tam giác vuông OSM có đường cao OK nên:
.
Vậy .
Câu 50. Chọn B.

Ta có: nên SG là trục đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
Do đó (1).
Ta có: .
Gọi I là trung điểm AB.
Trong : Kẻ AJ sao cho ACIJ là hình bình hành.
Suy ra , do đó .
Suy ra (do ).
Trong : Kẻ tại H.
Mà (do (1)).
Nên .
Suy ra .
Mà nên .
Do đó .
Ta có: nên .
Mặt khác: .
Do đó .
Suy ra .
Vậy .

Hiện tại Đề thi thử Toán 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >