Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15 pdf

Download ngay


1.D 22.A 23.C 24.A 25.A 26.C 27.A 28.C 29.D 30.D
31.B 32.A 33.B 34.D 35.B 36.A 37.B 38.C 39.B 40.A

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI Đ OẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 11
CHUYÊN TR ẦN PHÚ LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm
có hệ số tự cảm L. Khi dòng điện xoay chiều có tần số góc ω chạy qua thì tổng trở của đoạn mạch là:

A. B.

C. D.

Câu 2: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. sóng điện từ là sóng ngang
B. sóng điện từ không truyền được trong chân không
C. sóng điện từ mang năng lượng
D. sóng điện từ tuân theo các qui luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ, khúc xạ
Câu 3: Vec tơ lực kéo về tác dụng lên vật dao động điều hòa luôn
A. hướng ra xa VTCB B. hướng về VTCB
C. cùng hướng chuyển động D. ngược hướng chuyển động
Câu 4: Trong một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây thuần cảm biến thiên điều hòa theo thời gian
A. với cùng biên độ B. với cùng tần số
C. luôn cùng pha nhau D. luôn ngược pha nhau
Câu 5: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài l đang dao động điều hòa. Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. B.

C. 2

D. 2

Câu 6: Một khung dây tròn, bán kính R đặt trong không khí. Cho dòng điện có cường độ I chạy qua khung
dây. Độ lớn cảm ừng từ do dòng điện này gây ra tại tâm khung dây đúng tính bởi công thức:

A. B  2.107. I
R

B. B  4.107. I
R

C. B  2.107. I
R

D. B  4.107 I
R

Câu 7: Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại S1 và S2 dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳ

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Megabook số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >