Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


chỉnh C = C1 thì A N M

hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cosφ1.Điều chỉnh C = C2 để tổng điện áp hiệu dụng UAM + UMB đạt giá trị cực đại thì hệ số công suất trong mạch là cosφ2. Khi C = C3 thì hệ số công suất trong mạch là cosφ3 = cosφ1.cosφ2 và cường độ dòng điện trong mạch chậm pha hơn điện áp hai đầu đoạn mạch, khi đó tỉ số giữa điện trở thuần và dung kháng của tụ gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 0,42 B. 0,92 C. 2,37 D. 1,08
Câu 16: Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sóng điện từ truyền được trong chân không
B. Sóng điện từ mang năng lượng
C. Sóng điện từ thuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ, phản xạ
D. Sóng điện từ là sóng dọc

Câu 17: Hạt nhân 10 Be có khối lượng 10,0135u. Khối lượng của notron m

= 1,0087u, khối lượng của

proton mp

= 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 10 Be là

A. 632,1531 MeV B. 63,2152 MeV C. 6,3215 MeV D. 0,6321 MeV
Câu 18: Người ta đặt một điện áp xoay chiều ổn định có giá trị hiệu dụng không đối bằng U (V) và tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C (C có thể thay đổi được) mắc nối tiếp. Khi thay đổi C thì thấy tồn tại hai giá trị C1 , C2 sao cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện bằng nhau và tổng trở của đoạn mạch trong hai trường hợp trên là

Z Ω và

200  Z

Ω. Nếu điều chỉnh C đến giá trị

3C1C2

thì điện áp giữa hai đầu cuộn dây đạt cực đại.

1 1 C  C
1 2
Giá trị của độ tự cảm L là

A. L  H B.

L  H C.

L  H D.

L  H

Câu 19: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp O1 và O2 cách nhau 8cm dao động cùng pha, cùng biên độ. Chọn hệ trục tọa độ vuông góc với xOy thuộc mặt nước với gốc tọa độ là vị trí đặt nguồn O1 còn nguồn O2 nằm trên trục Oy. Hai điểm P

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hùng Moon số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >