Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


h khoảng vân giao thoa trong thí nghiệm giao khoa của Y – âng là:

A. i  a
D

B. i  D
a

C. i  D
2a

D. i  D
a

Câu 10: Một vật có khối lượng 1 kg rơi tự do tại nơi có g = 9,8 m/s2. Trong khoảng thời gian 0,5s đầu tiên,
độ biến thiên động lượng của vật bằng
A. 10 kg.m/s B. 5 kg.m/s C. 4,9 kg.m/s D. 0,5 kg.m/s
Câu 11: Một vòng dây dẫn kín, phẳng được đặt trong từ trường đều. Trong khoảng thời gian
A. 0,2 V. B. 2 V. C. 0,8 V. D. 8 V.
Câu 12: Điện năng được truyền từ một nhà máy điện A có công suất không đổi đến nơi tiêu thụ B bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp truyền đi là U và tại B lắp máy hạ áp lí tưởng với hệ số biến áp là 30 thì đáp ứng được 20/21 nhu cầu điện năng của B. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha với nhau. Muốn cung cấp đủ điện cho B với điện áp truyền đi là 2U thì ở B phải dùng máy hạ áp lí tưởng có hệ số biến áp là
A. 63. B. 58. C. 44. D. 53.
Câu 13: Tại điểm O đặt hai nguồn âm điểm giống hệt nhau phát ra âm đẳng hướng có công suất không đổi. Điểm A cách O một đoạn d (m) có mức cường độ âm là LA = 40dB. Trên tia vuông góc với OA tại A lấy điểm B cách A 6m. Điểm M thuộc đoạn AB sao cho AM = 4,5 m và góc MOB có giá trị lớn nhất. Để mức cường độ âm tại M là 50dB thì cần đặt thêm tại O bao nhiêu nguồn âm nữa?
A. 35. B. 25. C. 15. D. 33.
Câu 14: Trong sách giáo khoa Vật lý 12, tia hồng ngoại phát hiện nhờ
A. hiện tượng giao thoa. B. cặp nhiệt điện.
C. bột huỳnh quang. D. hiện tượng quang điện.
Câu 15: Một con lắc đơn gồm một hòn bi nhỏ khối lượng m treo vào một sợi dây không dãn, nhẹ. Khi con lắc dao động điều hòa với chu kì 3s thì hòn bi chuyển động trên một cung tròn dài 4 cm. Thời gian để hòn bi đi được 2 cm kể từ VTCB là
A. 0,25s. B. 0,5s. C. 1,5s. D. 0,75s
Câu 16: Một ngọn đèn có công suất 10W, phát ra ánh sáng đơn sắc 0,6 µm. Số photon mà đèn phát ra trong
1s là
A. 1,2.1019 hạt. B. 6.101

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Megabook số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >