Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15

Trích trong tài liệu

trình:
Từ (1) . (1) có hai nghiệm phân biệt nên .
Từ (2) hay .
Tọa độ M và N thỏa mãn phương trình nên phương trình đường thẳng MN là hay .
.
.
Xét với .
Bảng biến thiên:
Vậy nhỏ nhất là .
Câu 23. Chọn D.
Nếu hệ số góc của tiếp tuyến khác không thì tiếp tuyến và đường tiệm cận luôn cắt nhau. Nếu đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì tiệm cận đứng luôn cắt tiếp tuyến. Do đó để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì đồ thị hàm số chỉ có tiệm cận ngang. Vậy điều kiện cần là . Khi đó đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là .
Phương trình tiếp tuyến tại điểm là
Từ suy luận trên ta có ; phương trình tiếp tuyến là .
Theo bài ra ta có phương trình . Giải phương trình này ta được .
Câu 29. Chọn C.

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm nên:

Mặt khác đồ thị của hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 nên

Nên
Câu 37. Chọn D.
Ta có hàm số là hàm số bậc ba liên tục trên
Do nên . Để ý

Nên phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt trên . Khi đó đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên hàm số có đúng 5 cực trị.
Câu 39. Chọn C.
Kí hiệu cạnh góc vuông
Khi đó cạnh huyền , cạnh góc vuông kia là
Diện tích tam giác ABC là . Ta tìm giá trị lớn nhất của hàm số này trên khoảng
Ta có
Lập bảng biến thiên:
Lập bảng biến thiên ta có:

Tam giác ABC có diện tích lớn nhất khi . Từ đó chọn đáp án C
Câu 42. Chọn C.
Ta có

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >