Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

A. có giá trị cực đại là B. đạt cực đại tại
C. là điểm cực đại D. là điểm cực tiểu
Câu 12. Gọi M, N là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số . Độ dài đoạn thẳng MN bằng
A. 10 B. 6 C. 8 D. 4
Câu 13. Cho hàm số có đạo hàm . Tìm số điểm cực trị của .
A. 3 B. 2 C. 0 D. 1
Câu 14. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn .
A. B. C. 5 D.
Câu 15. Gọi M, N lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số: trên . Khi đó tổng bằng
A. 2 B. C. 0 D.
Câu 16. Cho hàm số xác định và liên tục trên khoảng , , và có bảng biến thiên như sau

1 2

+ 0
0 +

0

3

Mệnh đề nào dưới đây sai?
A. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên khoảng
B. Giá trị cực đại của hàm số bằng 0
C. Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng 0
D. Giá trị cực tiểu của hàm số bằng
Câu 17. Cho hàm số có đạo hàm liên tục trên và đồ thị của hàm số trên đoạn như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau.

A.
B.
C.
D.

Câu 18. Cho hàm số . Hàm số có đồ thị như hình vẽ.
Hàm số có bao nhiêu khoảng nghịch biến.

A. 5 B. 3
C. 4 D. 2
Câu 19. Cho hàm số thõa mãn . m thuộc khoảng nào trong các khoảng dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 20. Xét đồ thị của hàm số với a, b là các số thực. Gọi M, N là hai điểm phân biệt thuộc sao cho tiếp tuyến với tại hai điểm đó có hệ số góc bằng 3. Biết khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng MN bằng 1, giá trị nhỏ nhất của bằng
A. B. C. D.
Câu 21. Tìm tất cả các đường tiệm cận đứng của đồ thị của hàm số .

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >