Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

Câu 45. Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng . Mặt phẳng đi qua đường chéo BD’ cắt các cạnh , và tạo với hình lập phương một thiết diện, khi diện tích thiết diện đạt giá trị nhỏ nhất, cosin góc tạo bởi và mặt phẳng bằng
A. . B. . C. D. .
Câu 46. Cho hàm số . Đồ thị hàm số như hình vẽ

Cho bất phương trình , ( là tham số thực). Điều kiện cần và đủ để bất phương trình đúng với mọi x thuộc đoạn là
A. . B. . C. . D. .
Câu 47. Trong không gian với hệ tọa độ , cho các điểm , , . Gọi là điểm thay đổi sao cho đường thẳng , , hợp với mặt phẳng các góc bằng nhau; là điểm thay đổi nằm trên mặt cầu . Tính giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn .
A. . B. . C. . D. .
Câu 48. Cho hàm số đồng biến trên ; liên tục, nhận giá trị dương trên và thỏa mãn và . Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 49. Cho hàm số . Tập tất cả các giá trị của để đồ thị hàm số có điểm cực trị là với , , là các số nguyên và là phân số tối giản. Tính .
A. . B. . C. . D. .
Câu 50. Biết đồ thị hàm số ( là tham số) có 3 điểm cực trị. Parabol đi qua ba điểm cực trị đó. Tính
A. . B. . C. . D. .

———-Hết———-

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >