Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

A. (1;0). B. (2;-3). C. (4;-4). D. (4;3).
Câu 37: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

A.
B.
C.
D.

Câu 38: Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạnh a, cạnh bên và Tính thể tích khối chóp
A. B. C. D.
Câu 39: Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để đồ thị hàm số Tiếp xúc với trục hoành?
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
Câu 40: Gọi S là tập hợp các số nguyên m để hàm số đồng biến trên khoảng . Tính tổng T của các phần tử trong S?
A. B. C. D.
Câu 41: Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) là điểm H thuộc đoạn BD sao cho HD = 3HB. Biết gọc giữa mặt (SCD) và mặt phẳng đáy bằng Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BD là:
A. B. C. D.
Câu 42: Cho hàm số Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số luông nghịch biến trên R.
B. Hàm số đồng biến trên các khoảng và .
C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng và
D. Hàm số luôn đồng biến trên R.
Câu 43: Thể tích khối lăng trụ tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a là:
A. B. C. D.
Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD). Biết góc tạo bởi hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng Thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A. B. C. D.
Câu 45: Giá trị cực tiểu của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 46: Phương trình có tất cả các nghiệm là:
A. B.
C. D.
Câu 47: Hàm số đồng biến trên các khoảng nào?
A. (-3;1). B. C. D.
Câu 48: Khoảng cách từ đến đường thẳng bằng
A. 3. B. 12. C. 5. D.
Câu 49: Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 50: Để giá trị lớn nhất của hàm số đạt giá trị nhỏ nhất thỏa mãn:
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Penbook Lê Anh Tuấn 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >