Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 5 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 5 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 5 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 5 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Câu 31: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông cân tại B, SA=3a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SB tạo với mặt phẳng đáy một góc . Tính thể tích khối chóp S.ABC.
A. B. C. D.
Câu 32: Hình lập phương có đường chéo của mặt bên bằng 4cm. Tính thể tích khối lập phương đó.
A. B. C. D.
Câu 33: Cho hình hộp chữ nhật có Tính thể tích khối chóp
A. B. C. D.
Câu 34: Cho hình hộp có tất cả các cạnh đều bằng 2a, đáy ABCD là hình vuông. Hình chiếu của đỉnh trên mặt phẳng đáy trùng với tâm của đáy. Tính theo a thể tích V của khối hộp đã cho.
A. B. C. D.
Câu 35: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD, đáy là hình vuông cạnh a, cạnh bên tạo với góc Gọi M là trung điểm của SC. Mặt phẳng qua AM và song song với BD, cắt SB, SD lần lượt tại E và F và chia khối chóp thành hai phần. Tính thể tích V của khối chóp không chứa đỉnh S.
A. B. C. D.
Câu 36: Cho hình chóp đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng tính theo a thể tích V của hình chóp đã cho
A. B. C. D.
Câu 37: Một khúc gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần khúc gỗ dạng hình lập phương cạnh 4cm. Tính thể tích phần còn lại.
A. B. C. D.
Câu 38: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt đối xứng?
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 39: Cho (H) là khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh đều bằng a. Tính thể tích của (H).
A. B. C. D.
Câu 40: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng a và tổng diện tích các mặt bên bằng
A. B. C. D.
Câu 41: Cho hình chóp A.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và BA=BC=a. Cạnh bên SA=2a vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích V của khối chóp S.ABC.
A. B. C. D.
Câu 42: Một hình chóp có 100 cạnh thì có bao nhiêu mặt?
A. 53. B. 51. C. 50. D. 52.
Câu 43: Trong các vật thể sau đây, vật thể nào là hình đa diện?
A. B. C. D.
Câu 44: Cho khối chóp có thể tích và diện tích mặt đáy Tính chiều cao của khối chóp.
A. B. C. D.
Câu 45: Kim tự tháp Kheops (Kê-ốp) ở Ai cập được xây dựng vào khoảng 2500 năm trước công nguyên. Kim tự tháp này là một khối chóp tứ giác đều có chiều cao 147m cạnh đáy dài 230m. Tính thể tích của nó.
A. B. C. D.
Câu 46: Cho hình lập phương cạnh a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh và BC. Mặt phẳng (DMN) chia khối lập phương thành hai khối đa diện. Gọi (H) là khối đa diện chứa đỉnh A và là khối đa diện còn lại. Tính tỉ số
A. B. C. D.
Câu 47: Cho hình chóp có đáy là hình vuông tại A và D, Góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng . Gọi I là trung điểm của AD, biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Tính thể tích khối chóp S.ABCD.
A. B. C. D.
Câu 48: Cho tứ diện ABCD có . Khi thể tích khối tứ diện ABCD lớn nhất thì khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và BC bằng:
A. B. C. D.
Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O, Hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD). Biết khoảng cách từ tâm O đến (SAB) bằng tính thể tích V của khối chóp S.ABCD theo a.
A. B. C. D.
Câu 50: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều và có Tính thể tích lớn nhất của khối chóp đã cho.
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 5 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >