Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

C. D.
Câu 38: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn là:
A. 11. B. 10. C. 6. D. 15.
Câu 39: Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hai khối lập phương lần lượt có cạnh là 4cm và 8cm là hai khối đa diện đồng dạng.
B. Khối chóp tam giác đều là khối chóp có đáy là tam giác đều.
C. Hai khối tứ diện đều có diện tích mỗi mặt là 3m2 và 12m2 là hai khối đa diện đều.
D. Khối lăng trụ tứ giác đều và khối hộp chữ nhật là hai khối đa diện đồng dạng.
Câu 40: Trung điểm các cạnh của hình tứ diện đều là đỉnh của hình:
A. Hình lập phương. B. Hình tứ diện đều.
C. Hình lăng trụ tam giác. D. Hình bát diện đều.
Câu 41: Cho hàm số Chọn kết luận đúng.
A. Hàm số đạt cực tiểu tại B. Hàm số đạt cực tiểu tại
C. Hàm số đạt cực đại tại D. Hàm số đtạ cực đại tại
Câu 42: Đường thẳng là tiệm cận ngang của hàm số nào sau đây?
A. B. C. D.
Câu 43: Hình đa diện có bao nhiêu cạnh?

A. 15. B. 12. C. 20. D. 16.
Câu 44: Cho hàm số xác đinh, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:

3

+ 0 0 +

5

1

Đồ thị hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 45: Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như sau:

0

0 + 0

4

0

Khẳng định nào sau đây là sai?
A. Hàm số đồng biến trên
B. Hàm số đạt giá trị lớn nhất là 4.
C. Đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt.
D. Hàm số đạt cực tiểu tại
Câu 46: Cho hàm số Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là:
A. B. C. D.
Câu 47: Cho hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân tại B, . Thể tích khối lăng trụ bằng:
A. B. C. D.
Câu 48: Số mặt phẳng đối xứng xủa hình lập phương là:
A. 3. B. 6. C. 8. D. 9.
Câu 49: Cho hình chóp tứ giác đều có thể tích , có O là tâm của đáy. Lấy M alf trung điểm của cạnh bên SC. Thể tích khối tứ diện bằng:
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Megabook số 15 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >