Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải

Trích trong tài liệu

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(97%) Chương 1: Hàm Số C1 C3 C14 C15 C21 C5 C18
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit C2 C9 C22 C6 C7 C8 C12 C16 C24 C26 C27 C29
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C4 C13 C17 C19 C20 C23 C25 C30
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu C11 C10
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(3%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn C28
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(0%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng
Tổng số câu 9 17 3 1
Điểm 3 5.7 3 0.3

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: KHÁ
+ Đánh giá sơ lược:
Đề thi gồm 30 câu trong 45’
Tuy số lượng câu ít nhưng thời gian ngắn khiến học sinh dễ bỏ nhiều câu khi gặp 1,2 câu khó trong đề
Nếu không phân bố thời gian tốt điểm có thể không cao dù học lực tốt
Đề có 2,3 câu có cách hỏi lạ như câu 27;30.

ĐÁP ÁN THAM KHẢO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D B A A C A D B D C D A B D D
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
B A A D D D D D D C A D C B D
HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1: Chọn D.
Ta có

Khi đó
Nên .

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Hồ Thức Thuận CCBOOK Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >