Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25

Cuối trang

Vậy có tất cả (số).
Câu 28: Đáp án C

Xét và .
Câu 29: Đáp án A
Đặt , phương trình tương đương với (1)
Để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thì (1) có nghiệm t dương phân biệt
.
Câu 30: Đáp án D
Phương trình tương đương với , tổng các nghiệm của phương trình này là 5 (theo định lý Vi-et).
Câu 31: Đáp án D
Câu 32: Đáp án A
Góc giữa SC và (ABCD) là nên .
Câu 33: Đáp án D
Phương trình tương đương với

Vậy nên .
Câu 34: Đáp án B
Câu 35: Đáp án B
.
Câu 36: Đáp án C
Hàm số có 2 điểm cực trị là và . Chú ý rằng nhưng không đổi dấu khi qua điểm nên không là cực trị của hàm số.
Câu 37: Đáp án C
. Số hạng không chứa ứng với , số hạng này là số hạng thứ 4.
Câu 38: Đáp án A
Đặt , ta có

Các dấu bằng đều xảy ra nên
Ta có ;

Do đó ; xét hàm có
. Do đó
.
Câu 39: Đáp án C
nên . Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .
Câu 40: Đáp án A
Bước 1: Tìm n
Cách 1: Từ , thay vào, ta được:

Cách 2:
Theo đề bài
Chú ý rằng , do đó . Vậy

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 25 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >