Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15

Cuối trang

là đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

không là đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Vậy đồ thị hàm số có tất cả 1 đường tiệm cận.
Câu 40: Chọn đáp án A.

Ta có
suy ra
Gọi I và H lần lượt là hình chiếu vuông góc của trên và AI.
Ta có và nên mà . Do đó
Khi đó .
Vậy khoảng cách cần tìm là .
Câu 41: Chọn đáp án B.
Ta có
Do đó

Câu 42: Chọn đáp án D.
Gọi . Vì nên
Do nên (*)
Khi đó .
Ta có là vectơ chỉ phương của đường thẳng AD.
là vectơ chỉ phương của đường thẳng AC.
Trên hình vẽ,
Lại có
Từ (1) và (2) suy ra

(do (*))
.
Khi đó , suy ra .
Câu 43: Chọn đáp án A.

Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BD, AC. Đặt ( )
Ta có .
Ta có , ,

.
Câu 44: Chọn đáp án A.
Xét hàm số . Ta có
Do đó hay
Ta xét các trường hợp sau:
TH1: Nếu thì

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >