Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết

Cuối trang

Câu 50. Cho phương trình:
.
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình trên có đúng 1 nghiệm ?
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

A TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(50%) Chương 1: Hàm Số C7 C8 C9 C10 C11 C12 C25 C26 C27 C37 C38 C39 C44 C45 C46
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C13 C14 C24 C28 C29 C35 C36 C40 C43 C47
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(42%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C1;C2 C16 C31 C32 C50
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C5 C17 C18 C33 C41 C48
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân C3 C19
Chương 4: Giới Hạn C4 C20
Chương 5: Đạo Hàm C21 C34
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng C22

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song C23
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian C6
Đại số
Lớp 10
(8%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp C15
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C49
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng C30
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C42
Tổng số câu 15 15 12 8
Điểm 3 3 2,4 1,6

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >