Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải

Cuối trang

Ta có
có tâm 0(1;3), r = 2.


(1)
Đặt thì (1)
Vậy
Câu 49: Chọn A.

Trong mặt phẳng (ABCD), qua C kẻ

Từ A kẻ . Dễ dàng chứng minh được:
+ Tính AH: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông ta có:
+ Tính AK:
Suy ra:

Vậy
Câu 50: Chọn D.

Gọi . Vì hình chóp S.ABCD là hình chóp đều nên
Ta có:
Gọi I là hình chiếu của H trên mặt phẳng (SCD).
(Cách xác định điểm I:
Gọi M là trung điểm của CD. Nối S với M. Gọi I là hình chiếu của H trên SM. Dễ dàng chứng minh được: . Tính được:
Gọi K là hình chiếu của I trên mặt phẳng SC
Có:
Lại có: (vì ) suy ra góc giữa hai mặt phẳng (SAC) và (SCD) là góc HKI =
Tính
+ Tính
+ Tính IK: dễ thấy
+ Tính SK: Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông cho tam giác SHC ta có:

Vậy

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV Đặng Việt Hùng Moon Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >