Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải

Trích trong tài liệu

Câu 40: Tổng các nghiệm (nếu có) của phương trình: bằng:
A. 6 B. 1 C. 5 D. 2
Câu 41: Giả sử là nghiệm của phương trình . Khi đó giá trị lớn nhất của biểu thức bằng
A. B. 11 C. 7 D.
Câu 42: Ba bạn A , B , C mỗi bạn viết ngẫu nhiên một số tự nhiên thuộc đoạn 1;16 được kí hiệu theo thứ tự là a, b, c rồi lập phương trình bậc hai ax2  2bx  c  0 . Xác suất để phương trình lập được có nghiệm kép là

A. B. C. D.
Câu 43: Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi , mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có một phương án trả lời đúng. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm. Một học sinh không học bài lên mỗi câu trả lời đều chọn ngẫu nhiên một phương án. Xác suất để học sinh đó được đúng 6 điểm là :
A. B. C. D.
Câu 44: Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24 gam hương liệu, 9 lít nước và 210 gam đường để pha chế nước ngọt loại I và nước ngọt loại II. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại I cần 10 gam đường, 1 lít nước và 4 gam hương liệu. Để pha chế 1 lít nước ngọt loại II cần 30 gam đường, 1 lít nước và 1 gam hương liệu. Mỗi lít nước ngọt loại I được 80 điểm thưởng, mỗi lít nước ngọt loại II được 60 điểm thưởng. Hỏi số điểm thưởng cao nhất có thể của mỗi đội trong cuộc thi là bao nhiêu ?
A.540 B.600 C.640 D. 700
Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi là góc tạo bởi đường thẳng BD với (SAD). Tính ?
A. B. C. D.
Câu 46: Cho . Tính
A. B. C. D.
Câu 47: Cho hàm số có đồ thị (C). Hỏi có bao nhiêu điểm trên đường thẳng sao cho từ đó kẻ được đúng hai tiếp tuyến đến (C)?
A. 2 điểm B.3 điểm C. 4 điểm D. vô số điểm
Câu 48: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): . Đường thẳng (d) đi qua M(2;3) cắt (C) tại hai điểm A, B. Tiếp tuyến của đường tròn tại A và cắt nhau tại E. Biết và phương trình đường thẳng (d) có dạng với . Khi đó bằng:
A. 1 B. -1 C. -4 D. 0
Câu 49: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, BC = 2a. Cạnh bên SA = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Khoảng cách giữa SC và BD bằng :
A. B. C. D.
Câu 50: Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng , cạnh bên bằng 2a. Gọi là góc tạo bởi hai mặt phẳng (SAC) và (SCD). Tính
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Giáo Viên Thủ Khoa Số 4 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >