Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Đề Về Đích – Megabook có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Đề Về Đích - Megabook có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Đề Về Đích – Megabook có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Đề Về Đích – Megabook có lời giải

Trích trong tài liệu

Hàm số liên tục tại x = 2 khi
Câu 27: Chọn B.
Khối lập phương có các tính chất
-Mỗi mặt của khối lập phương là hình vuông
-Mỗi đỉnh là đỉnh chung của đúng 3 mặt
Vậy khối lập phương là khối đa diện đều loại .
Câu 28: Chọn A.
Ta có :
Suy ra:
Câu 29: Chọn C.
Giả sử hình lập phương cạnh x diện tích một mặt của hình lập phương là
Vậy thể tích khối lập phương là
Câu 30: Chọn D.

Họ nghiệm có 4 nghiệm trong
Trong mỗi nửa khoảng phương trình có hai nghiệm. Do đó có 4 nghiệm trong
Tương tự, trong mỗi nửa khoảng phương trình có hai nghiệm. Do đó có 4 nghiệm trong
Trong các họ nghiệm của (1), (2), (3) không có hai họ nào có phần tử chung nên chọn đáp án D.
Câu 31: Chọn C.
Số phần tử của không gian mẫu :
Gọi là một nhóm gồm 3 người trong đó có đứa bé được xếp ở giữa 2 người đàn bà: Có hai phần tử
Có 4 phần tử gồm và 3 người đàn ông. Xeeis 4 người vào 4 vị trí, số cách xếp là:

Xác suất xếp thỏa mãn yêu cầu bài:
Câu 32: Chọn D.

Ta có:
Tương tự:
Vậy
Câu 33: Chọn D.

Theo giả thiết góc giữa SC và đáy bằng suy ra
ABCD là hình chữ nhật nên
vuông tại A nên
Diện tích đáy là
Thể tích khối chóp S.ABCD là
Câu 34: Chọn C.
Cách 1:
Ta có

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị Phương trình có ba nghiệm phân biệt
Phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 0

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán Đề Về Đích – Megabook có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >