Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25

Trích trong tài liệu

A. B. C. . D.
Câu 10: Hàm số đồng biến trên khoảng:
A. (0;2). B. C. . D. .
Câu 11: Cho hai điểm và . Đường thẳng MN có một vectơ chỉ phương là:
A. B. C. D.
Câu 12: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. . B. . C. . D. .
Câu 13: Cho khối chóp tam giác đều. Nếu tăng cạnh đáy lên bốn lần và giảm chiều cao đi hai lần thì thể tích khối chóp mới sẽ:
A.Tăng lên tám lần. B. Không thay đổi. C. Giảm đi hai lần. D. Tăng lên hai lần.
Câu 14: Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm chẵn?
A. B. C. D.
Câu 15: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D. .
Câu 16: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ bằng -3 là:
A. B. C. D.
Câu 17: Cho hàm số Chọn phương án đúng trong các phương án sau
A. B. .
C. . D. .
Câu 18: Tập xác định của hàm số là:
A. B. C. D.
Câu 19: Cho hàm số . Đồ thị hàm số có phương trình tiệm cận ngang là:
A. B. C. D.
Câu 20: Hàm số đạt cực trị tại các điểm:
A. B. C. D.
Câu 21: Lăng trụ đứng có đáy là hình thoi có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng?
A. 9. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 22: Tìm ảnh của đường tròn qua phép tịnh tiến theo véc tơ
A. B.
C. D.
Câu 23: Trong không gian hình vuông có bao nhiêu trục đối xứng?
A .5. B. 4. C. 2. D. Vô số.
Câu 24: Cho bảng biến thiên hàm số: , phát biểu nào sau đây là đúng:

-2

A. a là B. b là C. b là D. a là
Câu 25: Hình nào dưới đây không phải hình đa diện?
A. B. C. D.
Câu 26: Tìm tất cả các tham số m để hàm số :
liên tục tại x = 2.
A. m = 3. B. m = 2. C. m = -2. D. Không tồn tại m.
Câu 27: Khối lập phương thuộc loại khối đa diện đều nào?
A. B. C. D.
Câu 28: Cho hàm số Khi đó, bằng:
A. 6. B. 4. C. D.
Câu 29: Diện tích một mặt của hình lập phương là 9. Thể tích khối lập phương đó là:
A. 729. B. 81. C. 27.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 25 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >