Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018-2019
THPT ĐỒNG ĐẬU VĨNH PHÚC
MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(%) Chương 1: Hàm Số C2 C12 C21 C22 C32 C38 C48 C1 C11 C17 C23 C25 C31 C39 C42 C4 C6 C9 C10 C14 C20 C24 C28 C30 C33 C34 C35 C40 C43 C50
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C37 C16 C44 C45 C46 C47 C27
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian
Đại số
Lớp 11
(%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C15 C26
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C7 C41 C49
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng C29

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song C3 C5
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
Đại số
Lớp 10
(%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình C13
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng C18 C8 C36
Tổng số câu 9 19 22
Điểm 1.8 3.8 4.4

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: Tốt
+ Đánh giá sơ lược:
Nội dung kiến thức trải cả 3 khối 10 11 12 nhưng tập trung vẫn là nội dung kiến thức 12. Phần lớn là phần hàm số 12
Đề thi không sắp xếp từ dễ đến khó nên có thể làm lúng túng 1 số học sinh khi không phân bố thời gian tốt
Khá nhiều câu vận dụng . cách hỏi đòi hỏi học sinh hiểu bản chất vấn đề
Không có câu hỏi quá khó. Tuy nhiên với đề thi này có thể phân loại học sinh khá tốt

ĐÁP ÁN

1-C 2-C 3-C 4-A 5-A 6-A 7-D 8-B 9-A 10-B
11-C 12-D 13-A 14-A 15-C 16-D 17-D 18-A 19-B 20-C
21-B 22-B 23-B 24-B 25-A 26-B 27-C 28-D 29-D 30-D
31-B 32-D 33-A 34-D 35-A 36-A 37-A 38-D 39-D 40-B
41-B 42-D 43-C 44-A 45-C 46-A 47-C 48-C 49-B 50-B
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >