Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ng quần thể thường gặp khi
A. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
B. Điều kiện sống phân bố đồng đều, không có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
C. Điều kiện sống phân bố không đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
D. Điều kiện sống phân bố đồng đều, có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể
Câu 3: Một tế bào người tại kì giữa của lần giảm phân I sẽ có
A. 46 cromatit B. 46 NST kép C. 23 NST đơn D. 23 cromatit
Câu 4: Bệnh mù màu do gen lặn nằm trên NST X quy định. Cho biết trong một quần thể người đang ở
trạng thái cân bằng di truyền có tần số nam bị bệnh là 8%. Tần số nữ bị bệnh trong quần thể là
A. 4% B. 6,4% C. 1,28% D. 2,56%
Câu 5: Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng khí O2. Các phân tử O2 đó bắt nguồn từ
A. Phân giải đường B. Quang hô hấp C. Sự phân ly nước D. Sự khử CO2
Câu 6: Dạng đột biến nào sau đây thường gây chết hoặc làm giảm sức sống
A. Chuyển đoạn nhỏ B. Mất đoạn C. Đảo đoạn D. Lặp đoạn
Câu 7: Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ?
A. Hợp tác B. Ký sinh – vật chủ C. Cộng sinh D. Hội sinh
Câu 8: Các NST kép không tách qua tâm động và mỗi NST kép trong cặp đồng đang phân li ngẫu nhiên về mỗi cực dựa trên thoi vô sắc. Hoạt động nói trên của NST xảy ra ở…
A. Kì sau của nguyên phân B. Kì sau của lần phân bào II.
C. Kì sau của lần phân bào I. D. Kì cuối của lần phân bào I.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về diễn thế sinh thái
A. Diễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định.
B. Diễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào.
C. Trong diễn thế sin

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh TTN Hoc24h số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >