Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Thầy Nam CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Thầy Nam CCBOOK Số 15

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Thầy Nam CCBOOK Số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Thầy Nam CCBOOK Số 15 pdf

Download ngay

u:
(1). Chọn lọc tự nhiên là cơ chế duy nhất liên tục tạo nên tiến hóa thích nghi
(2). Chọn lọc tự nhiên lâu dài có thể chủ động hình thành nên những sinh vật thích nghi hoàn hảo
(3). Chọn lọc tự nhiên dẫn đến sự phân hóa trong thành đạt sinh sản của quần thể dẫn đến một số alen nhất
định được truyền lại cho thế hệ sau với một tỉ lệ lớn hơn so với tỉ lệ các alen khác
(4). Sự di nhập gen giữa các quần thể có xu hướng làm giảm sự khác biệt giữa các quần thể theo thời gian (5). Sự biến động về tần số alen gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên từ thế hệ này sang thế hệ khác có xu hướng làm giảm biến dị di truyền
Số phát biểu có nội dung không đúng là:
A. 1 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 37. Khi nói về quá trình hình thành loài mới, những phát biểu nào sau đây là đúng?
(1). Cách li tập tính và cách li sinh thái có thể dẫn đến hình thành loài mới
(2). Cách li địa lí sẽ tạo ra các kiểu gen mới trong quần thể dẫn đến hình thành loài mới
(3). Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành loài mới
(4). Hình thành loài bằng con đường lai xa và đa bội hóa thường gặp ở động vật
(5). Hình thành loài bằng cách li địa lí xảy ra một cách chậm chạp, qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp
(6). Cách li địa lí luôn dẫn đến hình thành cách li sinh sản
A. 1, 5 B. 2, 4 C. 3, 4 D. 3, 5
Câu 38. Một loài thực vật lưỡng bội có n nhóm gen liên kết, trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng
(1). Các gen trên cùng nhóm gen có xu hướng di truyền cùng nhau (2). Số nhiễm sắc thể có trong giao tử bình thường của loài là n
(3). Loài này sinh sản hữu tính thì số loại giao tử có thể tao ra tối đa 2n. (4). Các gen không cùng nhóm gen liên kết vẫn có thể biểu hiện cùng nhau
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 39. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng khi nói về mức phản ứng (1). Kiểu gen có số luợng kiểu hình càng nhiều thì mức phản ứng càng rộng
(2). Mức phản ứng là những biến đổi về kiểu hình, không liê

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Thầy Nam CCBOOK Số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >