Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 5 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 5 có lời giải pdf

Download ngay

là 63,64%.
IV, Khả năng cặp vợ chồng III13 và III14 sinh một đứa con mang kiểu gen dị hợp về cả hai tính trạng là 47,73%.
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2

Câu 39. Một gen có chiều dài 0,51m. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có
350 axitamin. Đây là gen của nhóm sinh vật nào.
A. Thể ăn khuẩn. B. Nấm. C. Vi khuẩn E.côli. D. Virút
Câu 40. Có một đột biến lặn trên nhiễm sắc thể thường làm cho mỏ dưới của gà dài hơn mỏ trên. Những con gà như vậy mổ được rất ít thức ăn nên rất yếu ớt.Những chủ chăn nuôi thường xuyên phải loại bỏ chúng ra khỏi đàn. Khi cho giao phối ngẫu nhiên 200 cặp gà bố mẹ có mỏ bình thường, một người chủ thu con, trong đó có 30 con gà biểu hiện đột biến trên. Giả sử ko co đột biến mới xảy ra, hãy cho biết có bao nhiêu gà bố mẹ là dị hợp tử về đột biến trên?
A. 15 B. 30 C. 80 D. 40

ĐÁP ÁN

1-B 2-A 3-A 4-C 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-B
11-D 12-C 13-A 14-B 15-C 16-A 17-B 18-D 19-B 20-B
21-D 22-A 23-D 24-C 25-D 26-B 27-A 28-B 29-D 30-B
31-D 32-A 33-A 34-D 35-D 36-D 37-C 38-A 39-B 40-C

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 4
CHUYÊN BẮC NINH LẦN 3

Câu 1. Ở một loài thực vật, cho lai hai dòng thuần chủng khác nhau bởi các cặp gen quy định tính trạng F1 đồng loạt có cây cao, hoa đỏ. Tiếp tục cho F1 giao phấn đuợc F2 gồm 37,5% cây cao, hoa đỏ; 37,5% cây cao, hoa trắng: 18,75% cây thấp, hoa đỏ và 6,25% cây thấp, hoa trắng. Biết rằng quá trình giảm phân và thụ tinh bình thường. Có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng về phép lai trên?
I. Màu sắc hoa do 2 cặp gen phân li độc lập chi phối
II. Tất cả các cây cao, hoa đỏ F2 đều mang kiểu gen dị hợp
III. F2 có tối đa 21 kiểu gen
IV. F1 mang 3 cặp gen dị hợp nằm trên 2 cặp NST
A. 3 B. 4 C. 2 D. 1
Câu 2. Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nito của thực vật là
A. Nito trong NO và NO2 trong khí q

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Trần Thịnh Nam CCBOOK Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >