Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Phan Khắc Nghệ Moon số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Phan Khắc Nghệ Moon số 10 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Phan Khắc Nghệ Moon số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Phan Khắc Nghệ Moon số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ai gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể X quy định, cách nhau 12 cM. Theo sơ đồ phả hệ bên.

Cho các nhận xét dưới đây
(1). Ở thế hệ 3, có 3 cá thể là kết quả của sự tái tổ hợp di truyền.
(2). Hiện tượng trao đổi chéo xảy ra ở ở người vợ trong cặp vợ chồng ở thế hệ thứ 2.
(3). Nếu cặp vợ chồng ở thế hệ 2 tiếp tục sinh con, xác suất đứa con trai lành bệnh là 25% (4). Có tất cả 5 cá thể trong gia đình trên có thể xác định được kiểu gen đối với 2 locus.
Số khẳng định đúng là
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

BẢNG ĐÁP ÁN

1. C 2. D 3. C 4. D 5. B 6. B 7. B 8. D 9. C 10. A
11. B 12. D 13. C 14. B 15. A 16. C 17. A 18. D 19. B 20. B
21. A 22. C 23. C 24. C 25. A 26. A 27. A 28. D 29. B 30. D
31. A 32. A 33. A 34. C 35. C 36. C 37. C 38. A 39. A 40. B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 14
NGUYỄN THÀNH CÔNG 4

MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1: Trong số các chức năng chỉ ra dưới đây, chức năng nào KHÔNG phải của phân tử ADN trong tế bào.
A. Chứa thông tin di truyền dưới dạng trình tự các đơn phân cấu tạo.
B. Chứa các axit amin quyết định trình tự cấu trúc bậc I của protein từ đó quyết định chức năng protein.
C. Truyền đạt thông tin di truyền từ thế hệ tế bào này đến thế hệ tế bào khác, thế hệ cơ thể này sang thế hệ cơ thể khác.
D. Bảo quản thông tin di truyền – thông tin chi phối các tính trạng của tế bào và cơ thể sinh vật.
Câu 2: Nhận định nào dưới đây là KHÔNG chính xác khi nói về ARN và các khía cạnh liên quan đến phân tử ARN.
A. Các ARN thông tin có chức năng chứa thông tin và làm khuôn cho quá trình dịch mã tạo ra chuỗi polypeptide.
B. Các ARN vận chuyển có chức năng vận chuyển các ribonucleotide đến nơi tổng hợp chuỗi mARN.
C. Các ARN ribosome có chức năng tham gia phối hợp với các phân tử protein để tạo ra ribosome – cấu trúc tổng hợp protein cho tế bào.
D. Cả 3 loại ARN phổ biến tro

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh GV Phan Khắc Nghệ Moon số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >