Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải pdf

Download ngay

hì họ dường như chỉ nghĩ đến việc cứu người.
Câu 4:
* Phương pháp: Phân tích, lí giải
* Cách giải:
Học sinh có thể đồng ý hoặc không đồng ý với quan điểm của tác giả nhưng lập luận phải chặt chẽ, thuyết phục
– Đồng ý: Họ là những người anh hùng, có những hành động nghĩa hiệp nhiều khi hi sinh cả tính mạng để cứu người bị nạn. Hành động đó xuất phát từ lòng tốt, như vậy để bày tỏ lòng biết ơn, Nhà nước cần có những hình thức khen thưởng, vinh doanh họ một cách xứng đáng bằng những danh hiệu có giá trị tinh thần bền vũng. Phong tặng danh hiệu anh hùng, tạc tượng, đặt tên cho những con đường. Việc vinh danh như vậy còn có tác dụng giáo dục, nêu gương tốt cho mọi người.

– Không đồng ý: Phong tặng anh hùng, tạc tượng, đặt tên cho những con đường là cách vinh danh đặc biệt, có ý nghĩa lớn lao với Nhà nước và nhân dân dành cho những người anh hùng có sự ảnh hưởng rộng lớn, có cống hiến vĩ đại cho cộng đồng, dân tộc. Việc khen thưởng, vinh danh những tấm gương anh hùng trong đời thực là một việc nên làm nhưng chúng ta cần chọn hình thức phù hợp
– Vừa đồng tình vừa không đồng tình: kết hợp cả hai ý kiến trên.
II. LÀM VĂN Câu 1:
* Phương pháp: Sử dụng các thao tác lập luận để tạo lập một đoạn văn nghị
luận (bàn luận, so sánh, tổng hợp,…)
* Cách giải:
a. Đảm bảo yêu cầu hình thức đoạn văn: Thí sinh có thể trình bày đoạn văn
theo nhiều cách khác nhau.
b. Xác định vấn đề nghị luận: Người anh hùng trong thời đại ngày nay.
c. Triển khai vấn đề cần nghị luận: Vận dụng kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng, rút ra bài học nhận thức và hành động.
– Mở bài: giới thiệu vấn đề cần nghị luận
– Thân bài: có thể triển khai một số nội dung như:
+ Giải thích: Anh hùng là người có những hành động phi thường, phẩm chất
cao đẹp, có đóng góp lớn cho cộng đồng.
+ Biểu hiện của anh dùng thời nay: Quan niệm về anh hùng được mở rộng
. Anh hùng trong chiến đấu: Cảnh sát phòn

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Ngữ Văn Megabook số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >