Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải pdf

Download ngay


của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc hai đến vận tối thứ ba ở hai bên đối với vân sáng trung tâm bằng

A. 9D
2a

B. 7D
2a

C. 5D
2a

D. 11D
2a

Câu 30: Một vật AB đặt vuông góc với trục chính thấu kính, cách thấu kính lần lượt 18 cm và 6 cm cho hai ảnh cùng chiều cao. Tiêu cự thấu kính bằng
A. 12 cm B. 15 cm C. 16 cm D. 10 cm
Câu 31: Dao động của một chất điểm là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là x1 = 3cos(2πt/3 − π/2) và x2 = 3 3 cos(2πt/3), (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s). Tại các thời điểm khi x1 = x2 thì li độ của dao động tổng hợp là
A. ± 3 cm B. ± 6 cm C. ± 3 cm D. ± 3 3 cm
Câu 32: Một dây dẫn bọc men cách điện, đặt vào hai đầu nó một hiệu điện thế không đổi U thì cường độ dòng điện chạy qua dây là I. Cắt dây này thành hai phần giống nhau, nối hai đầu chúng lại để tạo thành đoạn mạch song song rồi nối mạch với hiệu điện thế không đổi U nói trên. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi nửa đoạn dây bằng
A. I/4 B. I C. I/8 D. 2I

Câu 33: Cho mạch điện như hình vẽ bên. Biết uAB = 100 3 cos100πt (V), UAE = 50 6 V, UEB = 100 2 V. Điện áp hiệu dụng
UFB có giá trị là L F E C
A B

A. 100

V B. 200

V C. 50

V D. 50 V

Câu 34: Điện năng được truyền từ nơi phát đến nơi tiêu thụ là một nhà máy có 10 động cơ điện giống nhau, bằng đường dây tải một pha với hiệu suất truyền tải là 96 %. Nếu nhà máy lắp tăng thêm 2 động cơ điện cùng loại và điện áp ở nơi phát không đổi thì hiệu suất truyền tải điện năng trên đường dây tải lúc đó là
A. 95,16 % B. 88,17 % C. 89,12 % D. 92,81 %
Câu 35: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, khối lượng vật treo m = 100 g,dao động điều hoà với phương trình x = Acos5πt (cm). Trong quá trình dao động tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và lò xo nén trong một chu kỳ bằng 2. Lực nén đàn hồi cực đại của lò xo lên giá treo bằng
A. 2 N B. 3 N C. 1 N

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý Thầy Hùng Moon số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >