Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải pdf

Download ngay


A. 13,5 mm. B. 13,5 cm. C. 15,3 mm. D. 15,3 cm.
Câu 24. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở 50 Ω một điện áp u  100 2 cos100 t V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:
A. 100 W. B. 400 W. C. 50 W. D. 200 W.
Câu 25. Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 17 cm. Tần số của sóng âm này là:
A. 1000 Hz. B. 2000 Hz. C. 1500 Hz. D. 500 Hz.

Câu 26. Đặt điện áp u  U0 cos100 t

V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R  100 Ω cảm thuần và tụ điện

mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng điện và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện khi đó

bằng

A. Khi đó U0

có giá trị là:

A. 100 V B. 200

V C. 100

V D. 200 V

Câu 27. Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ:
A. Có bước sóng từ 750 (nm) đến 2 (nm). B. Có bước sóng từ 380 (nm) đến vài nanômét.
C. Không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ. D. Đơn sắc, có màu tím sẫm.

Câu 28. Một hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực tuần hoàn
cộng hưởng. Tần số dao động riêng của hệ phải là:

Fn  F0 cos10 t N đang xảy ra hiện tượng

A. 10 Hz. B. 5 Hz. C. 5 Hz. D. 10 Hz.

Câu 29. Một nguồn điện một chiều có điện trở trong

r  0,1Ω, được mắc với điện trở

R  4,8 Ω tạo thành

một mạch kín. Bỏ qua điện trở của dây nối, khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 V. Suất điện động của nguồn là:
A. 12,25 V. B. 25,48 V. C. 24,96 V. D. 12 V.
Câu 30. Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính hội 20 cm. Cho ảnh ảo cách thấu kính 40 cm. Tiêu cự của thấu kính có giá trị là:
A. 20 cm. B. 60 cm. C. 45 cm. D. 40 cm.
Câu 31. Một sóng dừng trên dây có bước sóng 8 cm, biên độ bụng 6 cm. Xác định biên độ của một điểm trên
dây cách một bụng sóng 20 cm
3

A. 3

cm B. 3 cm

D. 6 cm

Câu 32. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài, đang dao động điều hòa với cùng

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Đỗ Ngọc Hà Hocmai Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >