Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


s100πt
(V). Điều chỉnh điện dung C để điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại, khi đó điện dung có độ lớn

104
A. 2 F

102
B. 2 F

105
C. 2, 5

F

104

104
D. 4 F

Câu 34. Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Tụ điện có điện dung C 
2
cảm

F, cuộn dây thuần cảm có độ tự

L = 1

H, điện trở thuần R = 100 Ω. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có dạng u = 200cos(100πt) (V).

Biểu thức của cường độ dòng điện chạy trong mạch là
A. i = 2cos(100πt + π/4) A. B. i =
C. i = 2cos(100πt – π/4) A. D. i =

cos(100πt – π/4) A. cos(100πt + π/4) A.

Câu 35. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C nối tiếp. Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm thuần là 240 V, giữa hai bản của tụ điện là 120 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần là
A. 160 V. B. 120 V. C. 80 V. D. 200 V.
Câu 36. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng dây, diện tích mỗi vòng dây là 125 cm2. Cho khung dây quay đều quanh một trục đối xứng (thuộc mặt phẳng của khung) với tốc độ góc 100n rad/s, trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn cảm ứng từ là 0,4 T. Suất điện động hiệu dụng giữa hai đầu khung dây xấp xỉ bằng
A. 220 V. B. 314 V. C. 111 V. D. 200
Câu 37. Hai con lắc lò xo giống nhau, có cùng khối lượng vật nặng và

cùng độ cứng của lò xo. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng, hai con lắc có đồ thị dao động như hình vẽ. Biên độ dao động của con lắc thứ nhất lớn hơn biên độ dao động của con lắc thứ hai. Ở thời điểm t, con lắc thứ nhất có động năng bằng 0,006 J, con lắc thứ hai có thế năng bằng 4.10−3 J. Lấy π2 = 10. Khối lượng m là
A. 1/3 kg. B. 7/48 kg.
C. 2 kg. D. 3 kg.

x(cm)
6
2
O
2
6 0, 25 0, 50

t(s)

Câu 38. Cho mạch điện như hình vẽ. Bỏ qua điện trở của dây nối và ampe kế,

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >