Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

tự phát sang tự giác?
A. Bãi công của công nhân Sài Gòn – ChợLớn
B. Bãi công của công nhân viên chức các sở công thương của Pháp ở Bắc Kì năm1922
C. Bãi công của công nhân nhà máy dệt Nam Định năm1924
D. Bãi công của công nhân xưởng máy Ba Son – Sài Gòn8/1925
Câu 18.Giai cấp công nhân Việt Nam có nguồn gốc xuất thân chủ yếu là:
A. Giai cấp tư sản bịphásản B. Công chức, viên chức bị sathải
C. Thợ thủ công bịthấtnghiệp D. Nông dân bị tước đoạt ruộngđất
Câu 19.Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920) có ý nghĩa gì?
A. Chứng tỏ Nguyễn Ái Quốc tìm được con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng ViệtNam
B. Đánh dấu bước chuyển biến trong tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc, từ chiến sĩ yêu nước trở thành chiến sĩ cộngsản
C. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thếgiới
D. Phong trào công nhân Việt Nam phát triển mạnh mẽ từ tự phát lên tựgiác
Câu 20.Nước Việt Nam ngay sau Cách mạng tháng Tám (1945) phải đối phó với những khó khăn nào?
A. Nạn đói, nạn dốt, nạn ngoạixâm
B. Nạn đói, nạn dốt, nội phản
C. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trốngrỗng
D. Nạn đói, nạn dốt, ngân sách nhà nước trống rỗng, ngoại xâm và nộiphản
Câu 21.Điểm nổi bật của phong trào đấu tranh giành và bảo vệ độc lập dân tộc ở khu vực Mĩ – latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Chống lại chế độ độctàiBatixta B. Chống lại chế độ thực dân Tây BanNha
C. Chống lại chế độ thực dân BồĐàoNha D. Chống lại chế độ độc tài thânMĩ
Câu 22.Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau Cách mạng tháng Tám (1945) là:
A. Phátxít Nhật B. ThựcdânPháp C. Trung Hoa Dân quốc
D. ThựcdânAnh
Câu 23. Câu văn nào được trích trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” thể hiện cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến toàndân?
A. “…Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượ

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >