Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ười.
Câu 39: Tại sao năm 1960 đưoc gọi là “Năm châu Phi”?
A. Vì chủ nghĩa Apácthai bị xoá bỏ.
B. Vì hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân bị tan rã.
C. Vì có 17 nước ở châu Phi giành được độc lập.
D. Vì phong trào đấu tranh vũ trang diễn ra mạnh mẽ ở châu Phi.
Câu 40: Ý nghĩa của việc các nước ASEAN ký Hiệp ước Ball tháng 2/1976 là
A. ASEAN cải thiện quan hệ với các nước Đông Dương.
B. ASEAN bắt đầu có sự chuyển biến mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác.
C. ASEAN trở thành một tổ chức hùng mạnh.
D. ASEAN khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

ĐÁP ÁN

1.A 2.B 3.A 4.B 5.D 6.B 7.D 8.C
9.C 10.C 11.D 12.A 13.C 14.C 15.A 16.C
17.A 18.B 19.D 20.C 21.B 22.D 23.D 24.A
25.A 26.B 27.B 28.B 29.C 30.D 31.C 32.A
33.D 34.B 35 A 36.D 37.B 38.D 39.C 40.B
——— HẾT ———

ĐỀ THI THỬ 9

THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1: Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng?
A. Cử ra Ban chấp hành trung ương chính thức
B. Thông qua chính cương, sách lược vắn tắt và chỉ định Ban Chấp hành Trung ương lâm thời
C. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương
D. Thông qua Luận cương chính trị của Đảng
Câu 2: Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?
A. Liên Xô phòng thành công tàu vũ trụ
B. Liên Xô hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế
C. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.
D. Liên Xô phong thành công vệ tinh nhân tạo
Câu 3: Phương pháp đấu tranh cơ bản trong Cách mạng tháng Tám 1945 là:
A. Đấu tranh ngoại giao B. Đấu tranh chính trị
C. Đấu tranh nghị trường D. Đấu tranh vũ trang
Câu 4: Hội nghị lần thứ Tam Ban Chấp hành trung ương Đảng (5/1941) diễn ra tại địa điểm nào:
A. Bà Điểm (Hoc Môn – Gia Định) B. Pác Pó (Hà Giang – Cao Bằng)
C. Cửu Long (H

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >