Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

ên chất, được chế thành sơi, tơ, giấy viết. Chất X là
A. Saccarozơ. B. Tinh bột. C. Tristearin. D. Xenlulozơ.
Câu 46. Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phản ứng thủy luyện?
A. Na. B. Mg. C. Cu. D. Al.
Câu 47. Chất nào sau đây thuộc polisaccarit?
A. tinh bột. B. glucozơ. C. fructozơ. D. saccarozơ.
Câu 48. Chất bột X màu đỏ, được quét lên phía ngoài của vỏ bao diêm. Chất X là
A. Kali nitrat. B. Photpho. C. Lưu huỳnh. D. Đá vôi.
Câu 49. Cho hình vẽ bên mô tả thiết bị chưng cất thường. Vai trò của nhiệt kế trong khi chưng cất là

A. Đo nhiệt độ của ngọn lửa.
B. Đo nhiệt độ của nước sôi.
C. Đo nhiệt độ sôi của chất đang chưng cất.
D. Đo nhiệt độ sôi của hỗn hợp chất trong bình cầu.
Câu 50. Metylamin phản ứng với dung dịch chất nào sau đây?
A. Ca(OH)2. B. NH3. C. CH3COOH. D. NaCl.
Câu 51. Este nào sau đây là no, đơn chức, mạch hở?
A. CH3COOC6H5. B. HCOOCH=CH2. C. CH3COOCH3. D. (HCOO)2C2H4.

Câu 52. Dung dịch chứa chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?
A. Axit aminoaxetic. B. Metylamin. C. Axit glutamic. D. Lysin.
Câu 53. Thí nghiệm nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?
A. Để thanh thép đã được phủ sơn kín trong không khí khô.
B. Cho lá đồng nguyên chất vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3.
C. Cho lá sắt nguyên chất vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng.
D. Nhúng thanh kẽm nguyên chất vào dung dịch HCl.
Câu 54. Loại tơ nào sau đây có nguồn gốc từ xenlulozơ?
A. Tơ visco. B. Tơ tằm. C. Tơ nilon–6,6. D. Tơ olon.
Câu 55. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?
A. Anilin. B. Etylamin. C. Valin. D. Metylamin.
Câu 56. Cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), cao su lưu hóa, nilon–6,6, amilopectin,
xenlulozơ. Số polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
A. 3. B. 5. C. 6. D. 4.
Câu 57. Cho các chất sau: phenylamoni clorua, anilin, glyxin, ancol benzylic, metyl axetat. Số chất phản ứng được với dung dịch KOH là
A. 4. B. 1. C. 2. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa LPT Hoc24h số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >