Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15 pdf

Download ngay

n, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là
A. N2. B. CO. C. CO2. D. O2.
Câu 9. Trong các ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa mạnh nhất?
A. Cu2+. B. Ca2+. C. Fe2+. D. Ni2+.
Câu 10. Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch
A. NaCl. B. NaNO3. C. CaCl2. D. KCl.
Câu 11. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ tằm. B. Tơ nitron. C. Sợi bông. D. Tơ axetat.
Câu 12. Chất nào sau đây không tạo kết tủa khi cho vào dung dịch AgNO3?
A. K3PO4. B. HCl. C. HNO3. D. KBr.
Câu 13. Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. NaHCO3

C. NH4NO2

 t0  NaOH + CO . B. 2KNO
 t0  N + 2H O. D. NH Cl

t0  2KNO + O .
 t0  NH + HCl.

Câu 14. Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng làm chất tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm. Benzyl axetat có mùi thơm của loại hoa (quả) nào sau đây?
A. Chuối chín. B. Dứa chín. C. Hoa hồng. D. Hoa nhài.
Câu 15. Cho 0,1 mol tristrearin tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là
A. 9,2. B. 4,6. C. 27,6. D. 14,4.
Câu 16. Axit aminoaxetic không tác dụng với dung dịch chất nào sau đây?
A. KCl. B. NaOH. C. HCl. D. H2SO4 loãng.
Câu 17. Chất X ở điều kiện thường là chất khí, có mùi khai, xốc và tan tốt trong nước. X là
A. NH3. B. SO2. C. H2S. D. N2.
Câu 18. Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y được mô tả như hình vẽ:
Hai chất X, Y tương ứng là
A. Benzen và phenol. B. Nước và dầu ăn. C. Axit axetic và nước. D. Benzen và nước.
Câu 19. Phân tử khối trung bình của cao su tự nhiên là 105000. Số mắt xích gần đúng của loại cao su
trên là
A. 1460. B. 1544. C. 1454. D. 1640.
Câu 20. Cho kim loại Cu lần lượt phản ứng với các dung dịch: HNO3 (loãng), FeCl3, AgNO3, HCl. Số trường hợp có phản ứng hóa học xảy ra là
A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 21. Kim loại nào dẫn điện kém nhất trong số các kim loại dưới đây?
A. Fe. B. Ag. C. Al. D. Au.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Hoc24h số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >