Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

=> Thuận lợi cho giao thông đường thủy, sản xuất và sinh hoạt
* Sinh vật
– Thực vật: rừng tràm, rừng ngập mặn…
– Động vật: cá và chim…
* Tài nguyên biển: rất phong phú.
* Khoáng sản: đã vôi, than bùn, dầu khí,…
b. Hạn chế:
– Thiếu nước về mùa khô.
– Đất bị nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn.
– Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đất quá chặt, khó thoát nước…
– Tài nguyên khoáng sản bị hạn chế…
– Thiên tai: Lũ lụt, hạn hán
3. Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông CL
Có nhiều ưu thế về tự nhiên hơn so với ĐBSH.
– Sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên là vấn đề cấp bách
+ Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu để thau chua, rửa mặn, cải tạo đất.
+ Tạo ra giống lúa chịu phèn, mặn.
+ Duy trì và bảo vệ rừng
+ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh trồng cây CN, ăn quả
+ Kết hợp khai thác đất liền với mặt biển, đảo, quần đảo.
+ Chủ động sống chung với lũ.

8. VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHÕNG Ở BIỂN ĐÔNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO
1. Vùng biển và thềm lục điạ nƣớc ta giàu tài nguyên
a. Nƣớc ta có vùng biển rộng lớn:
– Diện tích trên 1 triệu km2
– Bao gồm nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa.
b. Nƣớc ta có điều kiện để phát triển tổng hợp kinh tế biển:
+ Nguồn lợi sinh vật biển: phong phú có giá trị kinh tế cao, nhiều đặc sản.
+ Tài nguyên khoáng sản: muối, dầu khí, cát thuỷ tinh, ti tan,…
+ GTVT biển: Có điều kiện phát triển.
+ Du lịch biển, đảo.
2. Các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lƣợc trong phát triển kinh tế và bảo vệ an
ninh vùng biển:
a. Các đảo: Có > 4.000 đảo lớn nhỏ, quần đảo: Trường Sa, Nam Du, Thổ Chu, Hoàng Sa
– Ý nghĩa:
+ Tiền tiêu bảo vệ đất liền.
+ Căn cư tiến ra biển và đại dương trong thời đại mới.

+ Khẳng định chủ quyền nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.
b. Nƣớc ta có 12 huyện đảo: (Năm 2006) Sử dụng Atlat nêu ra
3. Khai thác tổng hợp các

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Địa Lý CCBOOK Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >