Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ại bằng
A. 333W B. 320W C. 80W D. 160W
Câu 30: Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Đến thời điểm t1 = π/15s vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Đến thời điểm t2 = 0,3π s vật đã đi được 18 cm. Vận tốc ban đầu của vật là
A. 30cm/s B. 20cm/s C. 40cm/s D. 25cm/s
Câu 31: Con lắc lò xo thực hiện 100 dao động hết 10π s. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu có li độ 2 cm

và đang chuyển động theo chiều dương của trục tọa độ với tốc độ 40
dao động của quả cầu là

cm/s. Lấy π2 = 10. Phương trình

A. x  6 cos 20t   cm B. x  6 cos10t   cm
 6   6 

 
C. x  4 cos10t   cm

 
D. x  4 cos 20t   cm

 3   3 
   
Câu 32: Một hạt electron với vận tốc ban đầu bằng không, được tăng tốc qua một hiệu điện thế 400 V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền từ trường với véctơ cảm ứng từ vuông góc với véctơ vận tốc của electron. Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R = 7 cm. Độ lớn cảm ứng từ là
A. 0,96.10-3 T B. 1,02.10-3 T C. 1,12.10-3 T. D. 0,93.10-3T
Câu 33: Hai con lắc lò xo M và N giống hệt nhau, đầu trên của hai lò xo được cố định ở cùng một giá đỡ
nằm ngang. Vật nặng của mỗi con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ của con lắc
M là A , của con lắc N là A . Trong quá trình dao động, chênh lệch độ cao lớn nhất của hai vật là A.
Khi động năng của con lắc M cực đại và bằng 0,12 J thì động năng của con lắc N có giá trị là
A. 0,09 J. B. 0,27 J. C. 0,12 J D. 0,08 J.

Câu 34: Trên một sợi dây dài có sóng ngang hình sin truyền qua. Hình dạng của một đoạn dây tại hai thời điểm t1 và t2 có dạng như
hình vẽ bên. Trục Ou biểu diễn li độ của các phần tử M và N ở

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >