Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


n từ trong khung dao động LC thỏa mãn hệ thức nào sau đây:

A. f  2 B. f  2 C. f 

D. f  2

Câu 29: Gọi λ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa hai đỉnh sóng kề nhau là
A. 2 λ B. λ/4. C. λ/ 2 D. λ.
Câu 30: Một quả bóng được thả rơi từ một điểm cách mặt đất 12m. Khi chạm đất, quả bóng mất đi 1/3 cơ năng toàn phần. Bỏ qua lực cản không khí. Sau lần chạm đất đầu tiên, quả bóng lên cao được bao nhiêu?
A. 4m. B. 2m. C. 12m. D. 8m
Câu 31: Sự cộng hưởng xảy ra khi
A. lực cản của môi trường rất nhỏ.
B. tần số lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
C. biên độ dao động của vật tăng lên do có ngoại lực tác dụng.
D. biên độ dao động cưỡng bức bằng biên độ dao động của hệ.
Câu 32: Một đĩa cân M = 0,9 kg, gắn vào đầu trên một lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m, đầu dưới của lò xo cố định. Thả vật nhỏ có m = 0,1 kg rơi xuống đĩa cân đến va chạm mềm với M đang đứng yên ở
VTCB. Vận tốc của m ngay trước khi va chạm là 2 2m / s Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lấy g = 10 m/s2. Biên độ dao động của hệ vật xấp xỉ bằng:
A. 4 3cm B. 4cm C. 4, 5cm D. 4 2cm

Câu 33: Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là
A. 120 cm. B. 90 cm.
C. 30 cm. D. 60 cm.

Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Điều kiện để cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch đạt giá trị cực đại là
A. ωLC = 1. B. ωLC = R. C. ω2LC = R. D. ω2LC = 1.
Câu 35: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n và góc tới i sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Hệ thức nào sau đây là đúng?
A. sini = n. B

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý Megabook số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >