Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


đường kính 50cm được gắn một thiết bị thu âm. Hình chiều của vật này lên trục Ox đi qua tâm của đường tròn chuyển động với phương trình x = Acos(10t + φ). Một nguồn phát âm đẳng hướng đặt tại điểm H trên trục Ox và cách O một khoảng 400cm. Tại thời điểm t = 0 mức cường độ âm đo được có giá trị nhỏ nhất và bằng 50dB. Tại thời điểm mà hình chiếu của vật đạt tốc độ 1,25m/s lần thứ 2018 thì mức cường độ âm đo được có giá trị gần với giá trị nào nhất sau đây?
A. 52dB B. 54dB C. 55dB D. 53dB

Câu 31: Đặt điện áp
104

u  200 2 cos100t

(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện

có C  F 2

và cuộn cảm thuần có L  1/ H

mắc nối tiếp. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn

mạch là
B. 2A C. 1A D. 2 A
Câu 32: Thiết bị điều khiển từ xa được chế tạo dựa trên tính chất và công dụng của tia nào dưới đây?
A. tia gama B. tia tử ngoại C. tia rơn – ghen D. tia hồng ngoại

Câu 33: Đặt điện áp u  U 2 cost

hai đầu tụ điện thì cường độ dòng điện qua nó có giá trị hiệu dụng I.

Tại thời điểm t, điện áp giữa hai đầu tụ điện là u và cường độ dòng điện qua nó là i. Hệ thức liên hệ giữa
các đại lượng là:

u2 i2

u2 i2

u2 i2 1

u2 i2 1

A.   2

B.   1

C.   D.  

U2 I2

U2 I2

U2 I2 2

U2 I2 4

Câu 34: Theo tiên đề của Bo, bán kính Bo là r0 = 5,3.10-11m. Khi electron của nguyên tử chuyển động trên quỹ đạo có bán kính 132,5.10-11m đi được quãng đường 3S thì cũng trong khoảng thời gian đó electron chuyển động trên quỹ đạo M sẽ đi được quãng đường là
A. 4S B. 5S C. 1,5S D. 5,3S
Câu 35: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật độ dãn của lò xo là Δl. Chu kỳ dao động của con lắc là:

A. B. 2 C. 2 D.

Câu 36: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50Hz và giá trị hiệu dụng U = 80V vào hai đầu đoạn mạch R

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật Lý DVH Moon số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >