Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải pdf

Download ngay


điểm đi thêm một đoạn đường 2S nữa mà chưa đổi chiều chuyển động và động năng của con lắc vào thời điểm t3 = 0,28J. Từ thời điểm t3 đến t4 chất điểm đi thêm đoạn đường bằng 3S nữa thì động năng của chất điểm vào thời điểm t4 bằng
A. 0,6J B. 0,48J C. 0,28J D. 0,5J
Câu 4: Trên một sợi dây căng ngang với hai đầu cố định đang có sóng dừng. Không xét các đểm bụng hoặc nút, quan sát thấy có những điểm cùng biên độ và ở gần nhau nhất thì đều cách nhau 10cm. Bước sóng trên dây có giá trị là
A. 20cm B. 10cm C. 40cm D. 30cm
Câu 5: Khi nói về tính chất của tia tử ngoại phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh.
B. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ
C. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất
D. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí
Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân: X  Fe 2 He  O . Hạt X là
A. anpha B. Nơ tron C. đơ te ri D. proton
Câu 7: Chất phóng xạ Poloni 210 Po phát ra tia α và biến đổi thành hạt nhân chì 206 Po . Cho chu kỳ bán rã
của 210 Po là 138 ngày. Ban đầu (t = 0) có một mẫu poloni nguyên chất. Tại thời điểm t , tỉ số giữa số hạt
84 1

nhân Poloni và số hạt nhân chì trong mẫu là 1/3. Tại thời điểm t2 = t1 + 138 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân chì và số hạt nhân Poloni trong mẫu là
A. 1/15 B. 15 C. 7 D. 1/7
Câu 8: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM chỉ có biên trở R, đoạn mạch MB gồm tụ C mắc nối tiếp với cuộn dây không thuần cảm có độ tự cảm L, điện trở thuần r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi. Điều chỉnh R đến giá trị 60Ω thì công suất tiêu thụ trên biến trở đạt cực đại, đồng thời tổng trở của đoạn mạch AB là số nguyên chia hết cho 45. Khi đó hệ số công suất của đoạn mạch MB có giá trị là
A. 0,375 B. 0,75 C. 0,125 D. 0,5
Câu 9: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài. Phương trình sóng tại một điểm trên dây là
u  4 cos 20

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Thầy Hùng Moon số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >