Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải pdf

Download ngay


ật dọc theo trục của lò xo đến khi lò xo nén 5 cm rồi thả nhẹ. Hai vật cùng chuyển động đến khi chiều dài lò xo đạt cực đại lần thứ nhất thì vật N bị bắn ra với vận tốc ban đầu bằng 150 cm/s theo phương trục của lò xo. Sau đó vật M dao động điều hòa có tốc độ trung bình trong một chu kì gần đúng bằng
A. 52,6 cm/s. B. 32,4 cm/s. C. 48,5cm/s. D. 36,7 cm/s.
Câu 40. Con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 và trong một điện trường đều có phương nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc chưa mang điện tích thì chu kì dao động là T. Khi vật nhỏ có điện tích q = 1,6.10−6 C thì chu kì dao động bằng 0,95T. Biết
khối lượng của vật nhỏ bằng 0,1 kg. Độ lớn của cường độ điện trường là
A. 5.105 V/m. B. 6.105 V/m. C. 7.105 V/m. D. 3.105 V/m.

1.B 2.C 3.A 4.C 5.C 6.B 7.C 8.D 9.A 10.A
11.B 12.A 13.C 14.B 15.C 16.A 17.A 18.B 19.B 20.D
21.A 22.A 23.D 24.B 25.C 26.D 27.B 28.A 29.C 30.D
31.D 32.C 33.D 34.B 35.B 36.A 37.B 38.C 39.C 40.D

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN LÝ 2020 S Ố 9
CHUYÊN B ẮC NINH LẦN 3

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính.
Ảnh của vật tạo bởi thấu kính ngược chiều với vật và cao gấp ba lần vật. Vật AB cách thấu kính.
A. 20 cm B. 30 cm C. 15 cm D. 40 cm
Câu 2: Một dây dẫn uốn thành vòng tròn có bán kính R đặt trong không khí. Cường độ dòng điện chạy trong vòng dây là I. Độ lớn cảm ứng từ B do dòng điện này gây ra tại tâm của vòng dây được tính bởi công thức:

A. B  2.107. I
R

B. B  2 .107 I
 R

C. B  2.107. I
R

D. B  2.107 R
I

Câu 3: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai kh

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Vật lí Megabook số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >