Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải

Trích trong tài liệu

0

Phương trình có nghiệm .
Câu 27. Chọn D.
Đặt
Theo giả thiết, ta có: (*).
Ta tìm giá trị lớn nhất của biểu thức .
Trong không gian tọa độ Oxyz, lấy các điểm với thỏa mãn
thuộc mặt cầu tâm , bán kính .
Xét m p đi qua .

.
Dấu đẳng thức xảy ra tiếp xúc với mặt cầu tại M.
Bằng tính toán, ta giải được: .
Vậy .
Câu 28. Chọn C.
.
Câu 29. Chọn B.
Đặt thì phương trình thành (2)
Phương trình ban đầu có hai nghiệm trái dấu tương đương với có hai nghiệm .
Đặt
Điều kiện phải có là

Câu 30. Chọn D.

Xét hình hộp chữ nhật .
Ta có:
+
+ Vì góc giữa hai đường thẳng AD và BC bằng góc giữa hai đường thẳng AD và bằng góc .
Do vậy mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD cũng là mặt cầu ngoại tiếp hình hộp chữ nhật

Vậy .

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >