Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết

Trích trong tài liệu

MA TRẬN ĐỀ THI
Lớp Chương Nhận Biết Thông Hiểu Vận Dụng Vận dụng cao
Đại số
Lớp 12
(%) Chương 1: Hàm Số C7 C8 C9 C10 C12 C13 C11 C14 C15 C16 C21 C22 C26 C27 C28 C30 C31 C17 C18 C19 C20 C23 C24 C25 C29 C32 C33 C34 C35C36 C38 C39 C37
Chương 2: Hàm Số Lũy Thừa Hàm Số Mũ Và Hàm Số Lôgarit
Chương 3: Nguyên Hàm – Tích Phân Và Ứng Dụng
Chương 4: Số Phức
Hình học
Chương 1: Khối Đa Diện
C43 C46 C47 C48 C49 C50
Chương 2: Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Không Gian C40 C41 C42 C45
Đại số
Lớp 11
(%) Chương 1: Hàm Số Lượng Giác Và Phương Trình Lượng Giác C1
Chương 2: Tổ Hợp – Xác Suất C2 C3 C4 C5
Chương 3: Dãy Số, Cấp Số Cộng Và Cấp Số Nhân
Chương 4: Giới Hạn C6
Chương 5: Đạo Hàm
Hình học
Chương 1: Phép Dời Hình Và Phép Đồng Dạng Trong Mặt Phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian C44
Đại số
Lớp 10
(%) Chương 1: Mệnh Đề Tập Hợp
Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai
Chương 3: Phương Trình, Hệ Phương Trình.
Chương 4: Bất Đẳng Thức. Bất Phương Trình
Chương 5: Thống Kê
Chương 6: Cung Và Góc Lượng Giác. Công Thức Lượng Giác
Hình học
Chương 1: Vectơ
Chương 2: Tích Vô Hướng Của Hai Vectơ Và Ứng Dụng
Chương 3: Phương Pháp Tọa Độ Trong Mặt Phẳng
Tổng số câu 12 15 19 4
Điểm 2.4 0.3 3.8 0.8

ĐÁNH GIÁ ĐỀ THI
+ Mức độ đề thi: TRUNG BÌNH
+ Đánh giá sơ lược:
Số lượng câu phân bố không hợp lý.
Quá nhiều câu hàm số. Tuy nhiên mức độ đều ở mức thông hiểu .
Còn lại khoảng 10 câu hình học không gian nhưng mức độ lại khó tương đương nhau. Khó phân loại học sinh khá với trung bình.
Nhìn chung đề ít tính phân loại .

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Thầy Thuận CCBOOK Số 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >