Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải pdf

Cuối trang

A. . B. .
C. . D. .
Câu 20. Trong không gian với hệ tọa độ , cho mặt phẳng . Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào vuông góc với .
A. . B. . C. . D.
Câu 21. Tìm số hạng chứa trong khai triển thành đa thức
A. . B. . C. . D. .
Câu 22. Khi tính nguyên hàm , bằng cách đặt ta được nguyên hàm nào?
A. . B. . C. . D. .
Câu 23. Cho hai số dương Mệnh đề nào dưới đây SAI?
A. . B. . C. . D. .
Câu 24. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường tròn . Phép tịnh tiến theo vectơ biến đường tròn thành đường tròn có phương trình nào dưới đây?
A. . B. .
C. . D. .
Câu 25. Biến đổi biểu thức thành tích.
A. . B. .
C. . D. .
Câu 26. Tập xác định của hàm số có dạng . Tìm
A. B. C. D.
Câu 27. Cho hình bình hành . Đẳng thức nào sau đây đúng?
A. B. C. D.
Câu 28. Cho số phức . Điểm nào dưới đây là biểu diễn của số phức trên mặt phẳng toạ độ?
A. B. C. D.
Câu 29. Tập hợp tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu?
A. . B. . C. . D. .
Câu 30. Cho hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng và cạnh bên bằng . Tính thể tích của khối chóp đã cho.
A. . B. . C. . D. .
Câu 31. Cho cấp số cộng . Gọi . Biết rằng với . Tính giá trị biểu thức .
A. . B. . C. D. .
Câu 32. Cho hàm số xác định và liên tục trên đoạn . Biết rằng diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số và đường parabol lần lượt là .

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Nguyễn Thanh Tùng 18 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >