Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải pdf

Cuối trang

Câu 11: Gieo một con súc sắc cân đối đồng chất một lần. Xác xuất để xuất hiện mặt chẵn?
A. B. C. D.
Câu 12: Số nghiệm nguyên của phương trình là:
A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.
Câu 13: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số song song với đường thẳng là.
A. B. C. D.
Câu 14: Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A. B. C. D.
Câu 15: Cho hàm số xác định trên và có đồ thị hàm số là đường cong trong hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số đồng biến trên khoảng
B. Hàm số đồng biến trên khoảng (-2;1).
C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1;1).
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (0;2).

Câu 16: Một hộp đựng 11 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 11. Chọn ngẫu nhiên 6 tấm thẻ. Gọi P là xác suất để tổng ghi trên 6 tấm thẻ là một số lẻ. Khi đó P bằng?
A. B. C. D.
Câu 17: Điểm cực tiểu của hàm số
A. B. C. D.
Câu 18: Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ:

-1 0 1

0 + 0 0 +

y 3

-2 -2
Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?
A. B. C. D.
Câu 19: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh . và Thể tích khối chóp là:
A. B. C. D.
Câu 20: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm là:
A. B. C. D.
Câu 21: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng:
A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.
Câu 22: Cho hàm số Tìm để hàm số có 5 điểm cực trị?
A. B. C. D.
Câu 23: Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là:
A. B. C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Bá Trần Phương 8 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >