Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Anh Tuấn 13 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Anh Tuấn 13 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Anh Tuấn 13 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Anh Tuấn 13 đáp án chi tiết pdf

Cuối trang

là tiệm cận đứng
Vậy đồ thị hàm số có tất cả 2 đường tiệm cận.
Câu 7: Chọn B.

+ Đồ thị hàm số có được bằng cách biến đổi đồ thị (C) hàm số
– Giữ nguyên phần đồ thị (C) nằm trên trục hoành.
– Lấy đồi xứng phần đồ thị của (C) phần dưới trục hoành qua trục hoành.
– Xóa phần đồ thị còn lại (C) phía dưới trục hoành.
+ Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số
và đồ thị hàm số Để phương trình có 6 nghiệm phân biệt thì điều kiện cần và đủ là
Câu 8: Chọn A.

Dựng thiết diện: PQ qua A và song song với BD ( vì )
PE cắt các cạnh tại M và I. Tương tự ta tìm được giao điểm N. Thiết diện là AMEFN.
Dựa vào đường trung bình BD và định lí Ta-lét cho các tam giác ta tính được: Tương tự ta tính được: Và ta có:
Ta có: Dùng tỉ lệ thể tích ta có:

Thể tích khối lập phương là nên

Câu 9: Chọn C.
Điều kiện xác định:
Đặt
Ta có:

Thế (3) vào (2) ta được: (vì

Nghiệm của hệ là
CASIO: Từ phương trình (2) ta được: ( Do ).
Sử dụng SLOVE ta tìm được ( vì là nghiệm dương)

Câu 10: Chọn D.

Ta có (do vuông cân)
Câu 11: Chọn A.
Không gian mẫu
Gọi A là biến cố “ con súc sắc xuất hiện mặt chẵn”

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán Penbook Lê Anh Tuấn 13 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >