Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

 

Download Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3 pdf

Cuối trang

Câu 12: Chọn D.
nên là tiệm cận đứng.
Câu 13: chọn C.
ĐKXĐ:
Câu 14: Chọn B.
Dựa vào bảng biến thiên ta có hàm số đồng biến trên (0;2)
Câu 15: Chọn C.

Câu 16: Chọn A.
Câu 17: Chọn B.

Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm các cạnh AD, BC, DC, AB.
Các mặt phẳng đối xứng là:
Câu 18: Chọn D.
Cách 1: Sử dụng MTCT chọn một số nằm giữa các khoảng suy ra bảng xét dấu

-2 0

0 + 0 0 0 +

đổi dấu 3 lần qua Suy ra đồ thị hàm số có 3 cực trị.
Cách 2: Sử dụng nghiệm bội chẵn lẻ, nghiệm đơn.

đổi dấu qua 3 nghiệm đơn. 2 nghiệm bội chẵn không đổi dấu nên có 3 cực trị.
Câu 19: Chọn C.
ĐKXĐ: (1)
Lập bảng xét dấu ta dễ dàng suy ra kết quả.
Vậy tập nghiệm của bất phương trình Chọn C.
Cách 2: Xét 2 trường hợp x =1 và
Câu 20: Chọn D.
Theo định nghĩa đạo hàm ta có

Vậy giá trị của
Câu 21: Chọn D.
Điều kiện xác định:

Phương trình có
Điều kiện để phương trình có nghiệm:
Ta có:

Kết hợp điều kiện ta được
Mà nên
Vậy có 4 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu đề bài.
Câu 22: Chọn B.

Gọi M là trung điểm của BC,
Kẻ , suy ra và
Xét tam giác vuông tại A, ta có:
Vậy
Câu 23: Chọn B.

Gọi là chân đường cao kẻ từ A lên BC, là chân đường cao kẻ từ C lên AB.
Gọi H là giao của với suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Ta dễ dàng chứng minh được
Do đó: Tính OH.
Ta có: Tam giác vuông tại O, có là đường cao. Suy ra: (1)
Lại có: Tam giác OBC vuông tại B, có là đường cao. Suy ra: (2)
Từ (1) và (2) suy ra: . Thay vào, ta được:

Vậy
Câu 24: Chọn A.

Hiện tại Đề thi thử THPT QG 2020 Toán PenBook Học Mãi Số 3 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >